Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!
+86-188 2695 0666
1. Naprawa awarii Lasera Znakuj?cego

1. Objaw awarii:
Prze??cznik kluczykowy przekr?cony, brak reakcji.
Analiza przyczyny:
1) Brak zasilania b?d? utrata fazy;
2) Prze??cznik powietrza nie jest zamkni?ty;
3) Wci?ni?ty jest przycisk awaryjny.
Sposób post?powania:
1) Przywró? zasilanie;
2) Zamknij prze??cznik powietrza;
3) Wy??cz przycisk awaryjny.

2. Objaw awarii:
Nie mo?na uzyska? po??danej g??boko?ci znakowania
Analiza przyczyny:
1) Ostro?? nie jest ustawiona na powierzchni znakowanego obiektu;
2) Zabrudzona jest soczewka F-θ;
3) Z?e parametry oprogramowania;
4) Wyj?tek oprogramowania.
Sposób post?powania:
1) Ustaw ostro??;
2) Wyczy?ci? soczewk? F-θ;
3) Ponownie ustaw parametry;
4) Zrestartuj oprogramowanie.

3. Objaw awarii:
Podczas uruchomienia oprogramowania pojawia si? komunikat “Nie mo?na znale?? karty steruj?cej,…” Analiza przyczyny:
1) Brak zasilania sterowania;
2) Poluzowany kabel USB;
3) Nie zainstalowano sterownika karty;
4) Uszkodzone wej?cie USB karty steruj?cej.
Sposób post?powania:
1) Sprawd?, czy prze??czony jest prze??cznik kluczykowy oraz czy prze??cznik zasilania jest poprawnie ustawiony;
2) Sprawd? kabel USB;
3) Ponownie zainstaluj sterowniki karty;
4) Wymień kart? steruj?c?.

4. Objaw awarii:
Brak wi?zki lasera
Analiza przyczyny:
1) Niepoprawne s? ustawienia oprogramowania;
2) Nieprzekr?cony jest prze??cznik kluczykowy;
3) Sprawd?, czy ?wieci si? migaj?ce czerwone ?wiat?o na karcie steruj?cej USB;
4) Wewn?trzny b??d zasilania lasera b?d? lasera.
Sposób post?powania:
1) Sprawd? ustawienia oprogramowania;
2) Przekr?? kluczyk zasilania;
3) Sprawd?, czy jest po??czenie z kart? steruj?c? USB;
4) Skontaktuj si? z naszymi technikami.

5. Objaw awarii:
Zniekszta?cony grawerowany tekst lub grafika
Analiza przyczyny:
1) Brak korekty oprogramowania lub utrata danych;
2) Z?e zasilanie galwanometru;
3) Zak?ócenia sygna?u;
4) Wyst?puj? problemy w karcie steruj?cej;
5) Usterka galwanometru.
Sposób post?powania:
1) Wyreguluj parametry;
2) Wyreguluj lub wymień zasilacz;
3) Sprawd? jako?? po??czenia z mas?, oraz czy po??czenie linii sygna?u jest dobre;
4) Wymień kart? steruj?c?;
5) Wymień galwanometr.

2. Naprawa awarii Wycinarki Laserowej

1. Objaw awarii:
Po w??czeniu nieprzerwanie emituje ?wiat?o
Analiza przyczyny:
Sprawd?, czy poprawne s? parametry kontrolera lasera
Sposób post?powania:
Skoryguj parametry kontrolera lasera

2. Objaw awarii:
Po w??czeniu uruchamia si? alarm
Analiza przyczyny:
Sprawd?, czy poprawne s? parametry kontrolera
Sprawd?, czy zosta? uruchomiony alarm urz?dzenia
Sposób post?powania:
Skoryguj parametry kontrolera
Sprawd? ?ród?o sygna?u alarmu

3. Objaw awarii:
Laser robi przerwy podczas pracy
Analiza przyczyny:
1)Sprawd?, czy niezak?ócona jest cyrkulacja wody
2) Sprawd?, czy zasilanie jest stabilne
Sposób post?powania:
1) Wyczy?? zbiornik na wod?, umie?? g??biej w?? do wody
2) Zamontuj stabilizator ?ród?a zasilania

4. Objaw awarii:
Z?y rozmiar kszta?tu
Analiza przyczyny:
1) U?ytkownik stosuje wyj?cie PLT w oprogramowaniu CoreIDraw. W oknie dialogowym HGPL jednostki plotera ustawień strony s? prawid?owo ustawione
2) Jednostki plotera PLT w oprogramowaniu CoreIDraw powinny by? zgodne z rozdzielczo?ci? oprogramowania SmartCarve w opcjach PLT
3) Sprawd?, czy poprawna jest rozdzielczo?? w parametrach kontorlera Sposób post?powania:
1) U?ytkownik stosuje wyj?cie PLT w oprogramowaniu CoreIDraw. W oknie dialogowym HGPL zoom powinien by? ustawiony na 100%
2) Zmień ustawienie na 100%
3) Ustaw poprawn? rozdzielczo?? lub jej ekwiwalent

5. Objaw awarii:
Odwrotny kierunek ruchu wa?u nap?du
Analiza przyczyny:
1) Parametry kontrolera ruchu silnika s? b??dne
2) Przewody prowadz?ce od nap?du do silnika s? ?le pod??czone
Sposób post?powania:
1) Wprowad? poprawne ustawienia silnika
2) Sprawd? uziemienie

6. Objaw awarii:
Brak ruchu wa?u silnika lub drgania podczas ruchu
Analiza przyczyny:
1) Nieprawid?owe ustawienie parametrów silnika powoduje omijanie kroku silnika
2) Uszkodzony nap?d lub silnik
3) Uszkodzony przewód silnika lub s?aby kontakt przewodów
Sposób post?powania:
1) Ustaw prawid?owe parametry ruchu
2) Wymień nap?d lub silnik
3) Ponownie pod??cz przewody silnika i nap?du

Kontakt

No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China

+86-188 2695 0666

+86-769-8983 3333

ym@benjigreig.com

网赚的方法 河南快3 内蒙古11选5开奖 2019年最新网赚方法 五大互联网赚钱 海鸥娱乐系统 北京赛车PK10计划 做网赚那个好 2019免费网赚资源 天天网赚靠谱吗