Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!
+86-188 2695 0666

Umiej?tno?ci Badawczo-Rozwojowe

Han's Yueming Laser Group zatrudnia wyrafinowany zespó? badawczo-rozwojowy, który tworz? m.in. sze?ciu ekspertów w zakresie optyki, 33 g?ównych in?ynierów badawczych z tytu?em magistra oraz 86 m?odszych in?ynierów.

Han’s Yueming Laser Group stawia na innowacje technologiczne i powo?a?a program badawczo-rozwojowy dla urz?dzeń laserowych ma?ej i ?redniej mocy najwy?szej klasy (Laserowy Instytut Technologii i Instytut Elektronicznej Kontroli Technologii w Dongguan i Szanghaju). Nasza grupa tak?e kultywuje d?ugoterminow? wspó?prac? z Uniwersytetami w Tsinghua, Zhejiang, Nankai, Jinan, Tianjin, Po?udniowochińskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Po?udniowochińskim, Uniwersytetem im. Sun Yat-sen, Uniwersytetem Technologicznym w Huazhong, Szanghajskim Instytutem Optyki i Mechaniki Precyzyjnej, Chińsk? Akademi? Nauk i wieloma innymi uczelniami i instytutami badawczymi.

Mi?dzynarodowy rynek urz?dzeń laserowych jest szalenie konkurencyjny, w zwi?zku z czym Yueming Laser Group inwestuje 10% wp?ywów ze sprzeda?y w rozwój innowacyjnych projektów oraz osi?ganie za?o?onych d?ugofalowych celów。 Nieustaj?co rozwijaj?c nowe technologie, produkty i rozwi?zania techniczne, firma Han’s Yueming Laser Group jest w czo?ówce chińskiego przemys?u laserowego i zadziwia swoim imponuj?cym rozwojem。 Je?li dadz? nam Państwo mo?liwo?? to poka?emy, ?e nasze produkty Państwa nie zawiod?!

Kontakt

No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China

+86-188 2695 0666

+86-769-8983 3333

ym@benjigreig.com

2019年最新网赚方法 贵州快3 大资本彩票网 9号棋牌APP 乐游彩票 2019年信誉网赚网站 2019半灰色网赚项目 诚信网投开户 快乐赛车官方计划软件 甘肃快3